tol

Tolheffing Liefkenshoektunnel remt ontwikkeling haven op Antwerpen Linkeroever

Eddy Bruyninckx, gedelegeerd bestuurder van het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen noemt de tol die betaald moet worden voor de Liefkenshoektunnel een rem op de havenontwikkeling op Antwerpen Linkeroever. Hij geeft daarbij aan dat ruim 70 procent van het verkeer langs deze tunnel havengebonden is. Bruyninckx noemt de tol dan ook nadelig voor de concurrentiepositie van de haven. Hij pleit voor het opgaan van de tol in de geplande kilometerheffing voor vrachtwagens.

Alfaport bezorgd over inspanningen Havenbedrijf Antwerpen

 Alfaport Antwerpen, de federatie van havengebonden en logistieke ondernemingen in de Antwerpse haven is blij dat de beslissing genomen is over de sluiting van de Antwerpse ring. De federatie is wel bezorgd over de inspanningen die van het Havenbedrijf Antwerpen moet leveren. “Deze inspanningen mogen de investeringscapaciteit van het Havenbedrijf Antwerpen niet hypothekeren en mogen ook niet afgewenteld worden op de havengebruikers in de vorm van verhoogde havenrechten of concessiegelden.