transport 2050

Visie: Febetra over het witboek Transport 2050

Gisteren schoof de Europese Commissie het witboek Transport 2050 naar voor, het actieprogramma inzake transport. FEBETRA gaf een reactie.  FEBETRA is verheugd dat de Europese commissie het belang van de transportsector onderstreept en dus bereid is om de actuele en toekomstige hinderpalen aan te pakken. Hierbij is de olieafhankelijkheid van de transportsector zeker een problematiek die moet aangepakt worden. De huidige oliecrisis onderstreept nog maar eens dat er dringend werk