uitbreiding haven

Inspectie Financien keurt uitbreiding Antwerpse haven niet goed

Gazet van Antwerpen kon documenten inzien waaruit blijkt dat de Vlaamse regering de haven van Antwerpen ruimer tekent dan ze in 2009 zelf besliste. Volgens de Inspectie Financiën gebeurt dit zonder verantwoording en is hier geen budget voor voorzien. Minister van Openbare Werken Hilde Crevits vraagt minister van Financiën en Ruimtelijke Ordening Philippe Muyters nu om extra begeleidingsmaatregelen voor grondeigenaren die worden onteigend. De ruimere intekening zou een haven betekenen