vakbond

Magnette ontmoet vakbonden over reorganisatie NMBS groep

Aanstaande donderdag heeft minister van Overheidsbedrijven Paul Magnette een overleg met de Christelijke en Socialistische vakbond bij het spoor. Thema zal de reorganisatie van de NMBS groep zijn. In zijn nota die de minister in juni voorstelde, sprak hij een duidelijke voorkeur uit voor een tweedeling met een spoorwegmaatschappij NMBS en een infrastructuurbeheerder Infrabel. De vakbonden zien een tweedeling niet zitten. Zij ijveren voor een eenheid om zo een betere

Morgen grote hinder in Brussel door betogingen

Morgen zijn er in Brussel betogingen gepland naar aanleiding van de Europese top. De vakbonden ACV en ABVV streven naar een sociaal en solidair Europa. Anders dan eerst was afgesproken zullen ze niet samen actie voeren. ACV vreest dat de aanpak van ABVV Brussel plat zal leggen. Bij het ABVV ontkent men dat het de bedoeling is Brussel te blokkeren. “Het is niet onze bedoeling Brussel plat te leggen, wel

Einde nabij voor NMBS Logistics?

De NMBS Holding voert de druk op de vakbonden op. Als er tegen 26 november geen akkoord is over NMBS Logistics, dan zal de holding de goederenactiviteiten niet herkapitaliseren. Als de beloofde 135 miljoen euro niet op tafel komt, is het op te richten NMBS Logistics gedoemd te mislukken. Dinsdag leek alles nog goed te gaan. Er lag een ontwerp van sociaal akkoord op de tafel, en de belofte van