verkeerscentrum vlaanderen

Tolvrije Liefkenshoektunnel: the proof of the pudding is in the eating

Onlangs publiceerde het Verkeercentrum Vlaanderen een studie over de effecten van het tolvrij maken van de Liefkenshoektunnel. Op basis van een verkeersmodel en gegevens uit 2009, wordt er in deze studie geconcludeerd dat het tolvrij maken van de Liefkenshoektunnel een afname van het verkeer in de Kennedytunnel tot gevolg heeft, maar dat deze afname slechts beperkt is. FEBETRA vindt het positief dat deze studie werd uitgevoerd, maar het blijft natuurlijk