verladers

Vlaams gewest wijst bijna alle aanvragen voor ecocombi's af

In Vlaanderen loopt een proef met ecocombi’s, maar die gaat mogelijk niet goed aflopen. Er waren 90 aanvragen, maar slechts enkele Belgische bedrijven voldoen aan de vereisten. Ecocombi’s zijn megatrucks die tot 25,25 meter lang kunnen zijn en tot 60 ton kunnen vervoeren. Twee van zulke vrachtwagens kunnen dus drie gewone trucks vervangen, wat natuurlijk aanzienelijke logistieke en milieuvoordelen kan opleveren. Opvallend is dat er met ecocombi’s in Nederland veel

Visie OTM: Witboek over transport en wat dit betekent voor verladers

Op geregelde tijden publiceren Europese commissarissen Wit- en Groenboeken. We herinneren ons nog wel het befaamde, tot 2010 werkzame, Witboek van de Portugese commissaris Loyola de Palacio die ons in 2001 een verplichte ‘modal shift’ wilde opleggen; een voornemen welke overigens volledig faalde. De overheid kan gewoonweg, om vele redenen,verladers niet voorschrijven welke modaliteit ze op welk moment willen inzetten. Daarna kwamen transportcommissarissen Barrot en Tajani ons verschillende zaken voorhouden

Binnenhavens zijn geschikt om als transport marktplaats te fungeren

EFIP, de Europese organisatie van binnenhavens, zegt dat inlandhavens goed geplaatst en klaar zijn om de rol van ’transport markt’ op zich te nemen. EFIP zei dit naar aanleiding van een ‘high level’ conferentie over de ‘Integratie van binnenvaartvervoer in de economie’ in Hongarije, in het kader van het Hongaars EU-voorzitterschap. Volgens de organisatie is een 100% shift naar binnenvaart niet realistisch en is ‘integratie’ het codewoord om het potentieel

Vlaamse steun voor intermodaal vervoer

Een Vlaamse regeling zorgt vanaf 1 januari voor steun aan verladers die gebruik maken van het intermodaal vervoer via de waterweg. De steun geldt voor iedere volle container die van of naar een Vlaamse zeehaven komen via een Vlaamse inland terminal en die in Vlaanderen vertrokken zijn of hier aankomen. Voor elke volle container zal de verlader een vergoeding ontvangen van 17,50 euro. Verladers moeten hiervoor een contract afsluiten met