versnelde opleiding

proefproject voor versnelde opleiding van matroos tot schipper op een binnenschip

Promotie Binnenvaart Vlaanderen begint met een proefproject voor een versnelde opleiding van matrozen tot schipper op een binnenschip. Het initiatief gaat vandaag van start, en gebeurt in samenwerking met Syntra Midden-Vlaanderen en de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer. Hoewel de binnenvaart reeds grotendeels een gewestelijke materie is, blijft de federale overheid in ons land nog altijd bevoegd voor de algemene reglementering op het verkeer en vervoer. Daaronder valt ook het