waterwegen en zeekanaal

Waterwegen en Zeekanaal verspilt teveel geld.

Waterwegen en Zeekanaal blijkt veel te veel te betalen bij het betalen van aannemers, zo zegt de Tijd naar aanleiding van een audit van het Rekenhof. Zo zijn er contracten waarvoor de dienst tot 214% van het bedrag betaalde dat oorspronkelijk was afgesproken. Op deze manier worden miljoenen verspild. Deels is dit te wijten aan onzorgvuldigheid, zoals het laattijdig aanvragen van bouwvergunningen en bouwen wanneer de grond nog niet onteigend