werk

Opnieuw meer jobs in de Vlaamse havens

De crisis heeft het aantal jobs in de Vlaamse havens de laatste jaren flink doen dalen, maar het tij blijkt nu te keren. Vooral de haven van Antwerpen doet het goed. Toen de teller van de directe werkgelegenheid in de Antwerpse haven in 2011 op 60.010 werd berekend, vreesde men dat de symbolische ondergrens van 60.000 snel doorbroken zou worden. Maar de haven doet het goed en eind 2012 waren