witboek

Visie: Febetra over het witboek Transport 2050

Gisteren schoof de Europese Commissie het witboek Transport 2050 naar voor, het actieprogramma inzake transport. FEBETRA gaf een reactie.  FEBETRA is verheugd dat de Europese commissie het belang van de transportsector onderstreept en dus bereid is om de actuele en toekomstige hinderpalen aan te pakken. Hierbij is de olieafhankelijkheid van de transportsector zeker een problematiek die moet aangepakt worden. De huidige oliecrisis onderstreept nog maar eens dat er dringend werk

Europese Commissie lanceert witboek transport eind maart

De Europese Commissie heeft in 2001 een witboek gepubliceerd waarin een agenda voor het Europees vervoersbeleid tot 2010 werd vastgesteld. Omdat die periode nu afgelopen is, wordt een nieuw witboek gelanceerd voor een duurzame toekomst voor het transport. Dat zal gebeuren eind deze maand. Daarin staat onder andere een doelstelling om de CO² reductie tegen 2050 voor de transportsector met 60% te verlagen. Er zijn 10 concrete doelstellingen: