wivina demeester

Vlaanderen start geschillenprocedure op tegen Nederland over Hedwigepolder

Vlaams minister-president Kris Peeters kondigt aan dat de Vlaamse regering de geschillenprocedure met Nederland start over de Hedwigepolder.  “We hebben veel geduld en begrip voor Nederland gehad”, meent hij. Volgens een verdrag uit 2005 zou Nederland de Hedwigepolder onder water zetten als natuurcompensatie voor werken waaronder de verdieping van de Westerschelde. Nederland heeft dit lang tegengehouden omwille van de grote grote gevoeligheid van de Nederlandse bevolking ten opzichte van ontpoldering.