Bijna 1000 vrachtwagenbestuurders en transportbedrijven tekenen TRUCKVEILIG charter

Bijna 1000 vrachtwagenbestuurders en transportbedrijven tekenen TRUCKVEILIG charter

In april 2012 lanceerden Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits en de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) met de steun van Assuralia, de beroepsvereniging van verzekeringsondernemingen, het TRUCKVEILIG charter. Met dit charter kunnen zowel transportbedrijven als vrachtwagenbestuurders zich aan de hand van een aantal zelfgekozen concrete actiepunten engageren voor een veiliger wegtransport. Op die manier geven ze meteen ook het goede voorbeeld aan hun collega’s, wat de (verkeers)veiligheidscultuur binnen de sector uiteraard ten goede komt. In totaal 86 werkgevers en 897 chauffeurs hebben het charter ondertussen ondertekend. Zij maken kans om begin volgend jaar als eersten het TRUCKVEILIG label toegekend te krijgen.

De meerderheid van de werkgevers die het charter hebben ondertekend, zijn kleine of middelgrote bedrijven. Uit de ondertekende charters blijkt dat werkgevers zich het vaakst engageren om erop toe te zien dat vrachtwagens steeds technisch in orde zijn, dat snelheidsbegrenzers en tachografen correct werken en worden gebruikt, en toe te staan dat een chauffeur een rit weigert als de vrachtwagen niet in orde is. De chauffeurs van hun kant hebben het charter meestal collectief ondertekend, via het bedrijf waar ze in dienst zijn. Zij engageren zich het vaakst om de verkeersregels goed te kennen en toe te passen, rustig, anticiperend en zuinig te rijden met aandacht voor kwetsbare weggebruikers, en deel te nemen aan veiligheidsopleidingen.

‘Dagelijks gebeuren er in Vlaanderen gemiddeld vier letselongevallen waarbij vrachtwagens betrokken zijn. Op jaarbasis vallen daarbij een 60-tal doden en meer dan 300 zwaargewonden’, zegt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits. ‘Het wegtransport veilig en vlot laten verlopen blijft dus een belangrijke uitdaging voor de Vlaamse overheid. Daarbij is niet alleen voor de overheid, maar ook voor de transportbedrijven en de vrachtwagenbestuurders een belangrijke rol weggelegd’, vervolgt de minister. ‘De resultaten van deze campagne zijn een eerste stap in de goede richting, omdat ze aantonen dat een toenemend aantal bedrijven en werknemers hun verantwoordelijkheid opneemt en zo werk wil maken van een echte verkeersveiligheidscultuur binnen de sector’, aldus minister Crevits.

Ook de VSV, die de TRUCKVEILIG-campagne organiseerde in opdracht van de Vlaamse overheid, is tevreden met deze eerste resultaten: ‘Deze cijfers zijn een goed begin. De doelstelling was om dit jaar de kaap van 500 ondertekenaars te halen. Daar zitten we nu dus al ruim boven’, zegt VSV-woordvoerder Werner De Dobbeleer. ‘Dit resultaat is mede te danken aan de steun van Assuralia en de vele campagnepartners die inhoudelijk advies hebben gegeven en hun communicatiekanalen ter beschikking hebben gesteld: ACV Transcom, de Belgische Transportarbeidersbond, de Colruyt Groep, Febetra, de Koninklijke Belgische Vereniging van Transportverzekeraars, Prebes, het Steunpunt Verkeersveiligheid, Transport en Logistiek Vlaanderen, TVM, Unizo, UPTR en Voka’, bevestigt De Dobbeleer.

Momenteel is de VSV volop bezig met een bevraging om de ondertekenaars van het charter te evalueren. Daarbij wordt nagegaan of ze zich daadwerkelijk hebben ingezet om hun engagementen na te komen. Werner De Dobbeleer: ‘Is de evaluatie positief, dan maken ze kans om begin volgend jaar als eersten bekroond te worden met het TRUCKVEILIG-label. Dat is niet alleen een opsteker voor hun bedrijfsimago, we hopen dat het TRUCKVEILIG-label op die manier ook uitgroeit tot een echt kwaliteitskeurmerk voor de transportsector’.

De top-10 van engagementen door chauffeurs

 1. Ik ken en respecteer de verkeersregels. Ik draag altijd mijn gordel en leef de snelheidsbeperkingen steeds na. 
 2. Ik rij rustig, anticiperend en zuinig, en blijf ook in moeilijke verkeerssituaties kalm en hoffelijk. Ik heb extra aandacht voor kwetsbare weggebruikers en pas mijn rijstijl aan voor voetgangers, spelende kinderen, senioren, (brom)fietsers en motorrijders. 
 3. Ik neem deel aan opleidingen, sessies, briefings,… om de verkeersveiligheid te verbeteren.
 4. Ik zorg voor schone en goed afgestelde spiegels. Ik maak zoveel mogelijk gebruik van een spiegelafstelplaats.
 5. Ik controleer mijn lading en ik kijk of deze in overeenstemming is met het laaddocument en goed vast zit.
 6. Ik zorg ervoor dat ik bij het afslaan: ruim vooraf reeds in mijn spiegels kijk en daarna regelmatig blijf kijken; tijdig richting aangeef; er op let of er bij een kruispunt en/of er op let of er bij een kruispunt en/of verkeerslicht geen (brom)fietsers of voetgangers rechts naast of voor mijn vrachtauto komen staan; altijd vlak voor het moment dat ik rechts afsla, controleer of zich geen (brom)fietsers of voetgangers rechts naast of voor mijn vrachtauto bevinden, ook als ik vanuit stilstand vertrek.
 7. Ik kijk na of de vrachtwagen technisch in orde is (lichten, banden, remmen,…) en of ik over de nodige boorddocumenten beschik.
 8. Ik tracht gezond te leven: voldoende nachtrust, evenwichtige voeding en voldoende beweging.
 9. Ik gebruik geen alcohol of drugs tijdens de werkuren of vlak voor het werken.
 10. Ik stem mijn snelheid af op de weersomstandigheden en de verkeerssituatie.

De top-10 van engagementen door werkgevers

 1. Ik zorg ervoor dat de vrachtwagens technisch in orde zijn (lichten, remmen, banden, documenten,…). 
 2. Ik controleer de aanwezigheid, de juiste werking en het correcte gebruik van snelheidsbegrenzers en tachografen.
 3. Ik sta toe dat een chauffeur een rit weigert als de vrachtwagen technisch niet in orde is.
 4. Ik stel een haalbaar rittenschema op, rekening houdend met rij- en rusttijden, de ‘biologische klok’, kwaliteitsvolle parkings en het bereiken van een veilige overnachtingsplaats.
 5. Ik sta toe dat een chauffeur een rit weigert indien hij/zijde wettelijke rij- en rusttijden niet kan naleven .
 6. Ik zorg voor een degelijke transportplanning zodat de chauffeurs bij het laden en lossen nooit lang hoeven te wachten en dus meer ontspannen achter het stuur zitten. 
 7. Ik zorg ervoor dat de vrachtwagens correct geladen zijn en nooit overladen worden.
 8. Ik organiseer opleidingen over verkeersveiligheid of laat mijn chauffeurs een dergelijke opleiding volgen bij erkende opleidingscentra.
 9. Ik sta toe dat een chauffeur een rit weigert als de vrachtwagen niet correct geladen of overladen is.
 10. Ik informeer mijn chauffeurs over wegenwerken, gevaarlijke weersomstandigheden enzovoort, via (meertalige) briefings, interne nota’s, audiovisuele of digitale programma’s en speciale berichten op het routeformulier bij elke rit.

Eigen engagementen

Zowel werkgevers als chauffeurs konden bovendien eigen engagementen toevoegen aan het charter.Enkele voorbeelden van eigen engagementen door werkgevers:
–         ‘Ik blijf investeren in nieuwe initiatieven voor meer veiligheid en hoffelijkheid in het verkeer.’
–         ‘In de wintermaanden kunnen chauffeurs gebruik maken van een ‘ijsvrijtrailer’ om het ijs te verwijderen dat bovenop de cabine ligt. Zo vermijden we dat pakken ijs bij een remmaneuver op andere weggebruikers terechtkomen.’
–         ‘In ons bedrijf heerst nultolerantie voor alcohol en drugs. Wie de regel overtreedt, wordt onmiddellijk ontslagen.’

Enkele voorbeelden van eigen engagementen door werknemers:
–         ‘Ik rij steeds een paar kilometer trager dan toegelaten, wat brandstof bespaart en de CO2-uitstoot vermindert.’
–         ‘Ik zorg voor zo weinig mogelijk afleiding binnen in de vrachtwagen, de minste afleiding tijdens het rijden kan fataal zijn.’
–         ‘Ik probeer zo weinig mogelijk voor opstopping te zorgen, en heb begrip voor de andere weggebruikers.’ 

Transportondernemers en vrachtwagenbestuurders kunnen het TRUCKVEILIG charter nog steeds online ondertekenen op www.truckveilig.be.

Bron: Vlaamse Stichting Verkeerskunde

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.