Nederland naar een concurrerende, emissieloze en veilige logistiek in 2050

Nederland naar een concurrerende, emissieloze en veilige logistiek in 2050

Op donderdag 4 juli ondertekenden minister Cora van Nieuwenhuizen van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W), Aad Veenman, boegbeeld van de Topsector Logistiek en Steven Lak, voorzitter van de Logistieke Alliantie, hun gezamenlijke ambitiedocument ‘Logistiek en goederenvervoer in 2050’. Hiermee ligt er een gezamenlijk pakket van uitdagende ambities en doelstellingen waar alle logistieke partijen zich achter scharen. “Met dit ambitiedocument leggen we de lat hoog. Dat is ook nodig willen we in Nederland een logistieke systeem hebben dat in 2050
concurrerend, emissievrij en veilig is”, aldus Aad Veenman. Minister van Nieuwenhuizen: “Nederland loopt voorop met innovaties die onze logistiek veiliger en schoner maken. Met dit pakket laten de sector en partners zien hiermee te blijven werken aan het transport van de toekomst”.

Snel veranderende wereld

Nederland heeft door de jaren heen een uitstekend logistiek systeem weten op te bouwen, dat ook internationaal in hoog aanzien staat. De toegevoegde waarde van logistiek en goederenvervoer door zowel logistiek dienstverleners als handels- en productiebedrijven bedraagt 9,4% van het Bruto Binnenlands Product. Dat betekent niet dat de logistieke sector op haar lauweren kan rusten. Ontwikkelingen zoals de groeiende vraag naar vervoer, verstedelijking, technologische innovaties en de inzet op het klimaatakkoord zorgen voor nieuwe uitdagingen. Als we als Nederland onze goede uitgangspositie op het gebied van logistiek en goederenvervoer blijvend benutten en uitbouwen, dan moeten we deze ontwikkelingen het hoofd bieden en de kansen grijpen die het biedt.

Zeven thema’s

Om de gezamenlijke ambities te realiseren is een zevental thema’s geformuleerd. Zo zal worden gewerkt aan kennisontwikkeling en innovatieve oplossingen onder andere op het gebied van elektrisch vervoer, horizontale ketensamenwerking en alternatieve energiebronnen. Binnen het thema verduurzaming wordt gezocht naar een juiste balans tussen 95% minder CO2 uitstoot in 2050 en het behouden van het concurrentievermogen van de sector. Op het gebied van veiligheid wordt de komende tijd vanuit een ketenbenadering gewerkt aan een nog sterkere veiligheidscultuur.

Het thema multimodale knooppunten en verbindingen gaat in op de vraag hoe we onze beschikbare infrastructuren beter kunnen benutten gezien de verwachte groei in vraag naar goederenvervoer. Door de huidige ontwikkelingen is de verwachting dat het werk in de logistiek in de toekomst van aard zal veranderen. Binnen het thema menselijk kapitaal wordt bekeken hoe de duurzame inzetbaarheid en arbeidsproductiviteit van medewerkers vergroot kan worden. Het effect van veranderingen in ons logistieke systeem binnen de internationale context waarin de sector opereert wordt onderzocht binnen het thema internationalisering. Tot slot is het thema imago benoemd om het passende beeld over nut en noodzaak van logistiek bij het Nederlandse publiek te vergroten.

Samen de schouders eronder

Omdat de geformuleerde ambities en doelstellingen de slagkracht van de individuele partijen overstijgen is de inzet van alle betrokken partijen belangrijk. Bedrijven, kennisinstellingen en overheid zullen al op korte termijn afzonderlijke trajecten in gang zetten, gericht op het realiseren van de geformuleerde ambitie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.