ADR certificaat

Wallonië kan geen ADR certificaten meer geven aan vrachtwagenchauffeurs

Wallonië kan geen ADR certificaten meer geven aan vrachtwagenchauffeurs. De databank die hiervoor gebruikt wordt, valt onder de bevoegdheid van het Vlaams Departement Mobiliteit en Openbare Werken. Tegen betaling kunnen Wallonië en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hiervan gebruik maken. Wallonië betaalt zijn rekeningen echter niet. Het Vlaams Departement MOW bevestigt dat het al jaren geen betalingen meer ontving van Wallonië. Daarom werd beslist om hen geen toegang meer te geven.