annick de ridder

Port of Antwerp laat uitstoot wegverkeer meten

Vanaf nu en ook nog de hele maand juni laat Port of Antwerp op verschillende plaatsen in het havengebied metingen van de uitstoot van het wegverkeer uitvoeren. Aan de metingen is ook handhaving gekoppeld. We laten deze metingen uitvoeren om een inzicht te krijgen in de reële emissies van het wegverkeer. Minstens 150.000 auto’s, bestelwagens en vrachtwagens zullen gemeten worden. Daarmee kunnen we bepalen welke invloed het wegverkeer heeft op

Schone Schelde

  Port of Antwerp ondertekende gisteren met 28 andere partners, in Zeeland, het samenwerkingsconvenant Schone Schelde. Daarmee zet het zijn schouders onder een concreet initiatief dat de hoeveelheid zwerfvuil in de Schelde structureel moet verminderen. Het initiatief wordt al langer van Belgische kant ondersteund met gezamenlijke opruimacties maar werd vandaag officieel mee bekrachtigd. Van bron tot monding Sinds 2008 is Port of Antwerp voor de helft eigenaar van de Scheldebron

Annick de Ridder hekelt houding Nederland over Hedwigepolder

Vlaams parlementslid Annick De Ridder (Open Vld) staat op tegen de mening van de Nederlandse regering wat betreft de Hedwigepolder. “Het dossier wordt opnieuw op de lange baan geschoven. Ondertussen is het duidelijk geworden dat Europa nooit zal instemmen met de Nederlandse alternatieven. Het heeft allemaal al veel te lang geduurd”. Nederland wil de Europese Commissie overtuigen van de alternatieven die er zijn voor de ontpoldering van de Hedwigepolder. Volgens

Vlaamse regering te slap over dossier Hedwigepolder

De Vlaamse regering reageert te slap betreft het dossier van de Hedwigepolder, althans dat is de mening van Vlaams parlementslid Annick De Ridder. Volgens haar dreigt er gevaar voor de Antwerpse haven als de Vlaamse regering niet snel stappen onderneemt. Zelf wil ze alvast aan de Europese Commissie vragen om een inbreukprocedure tegen Nederland op te starten. In de Scheldeverdragen werd afgesproken dat Nederland de Hedwigepolder zou ontpolderen. De Nederlanders