behandelde goederen

Meer dan 187 mlj ton door Antwerpse haven in 2011

In 2011 behandelde de Antwerpse haven iets meer dan 187 ton goederen. Dat is zelfs nog iets meer dan eind december was aangegeven. Dat is een stijging van 5% ten opzichte van 2010. De containeroverslag ging met 2,5% omhoog, het vloeibaar massagoed zelfs met 12,2%. Het roroverkeer en conventioneel stukgoed stegen met 14%. Enkel het droog massagoed ging achteruit. Dat kwam neer op -3,5%. In totaal bezochten 15.240 zeeschepen en