bestelwagens

Webfleet - bestelwagens

Wagenparkbeheerplatform Webfleet heeft vandaag de bevindingen van een nieuw onderzoek onder bijna 1.000 Europese bestelwagenchauffeurs bekendgemaakt. De resultaten wijzen uit dat verkeersveiligheid, verkeersopstoppingen en de kwaliteit van wegen de voornaamste uitdagingen zijn waarmee beroepschauffeurs worden geconfronteerd. Het merendeel van hen geeft aan dat ze graag meer digitale oplossingen willen inzetten om veiliger te kunnen rijden, files te omzeilen en hun prestaties te verbeteren. Toch maakt slechts ongeveer een derde van