blokkades binnenschippers

OTM vraagt ministers om een einde te maken aan de blokkades door de binnenschippers

OTM, de Belgische Verladersorganisatie, heeft na overleg met de zusterorganisatie EVO in Nederland volgende  brief gericht aan de bevoegde ministers: Als verladersorganisatie OTM vragen wij u en uw ambtsgenoten  alles op alles te zetten om een einde te maken aan de binnenvaartacties in België. Het goederenvervoer via de binnenvaart ondervindt op verschillende plaatsen in België al enkele dagen ernstige hinder. Van onze leden en via de Nederlandse verladersorganisatie EVO komen