Chemische logistiek

IFCL - International Foundation for Chemical Logistics

De oprichting van de International Foundation for Chemical Logistics (IFCL) is een feit. Deze internationale stichting heeft als primaire doel het vergroten van de veiligheid binnen de chemische logistiek. De secundaire doelen zijn het streven naar internationale normen, bieden van certificeringsstandaarden en het verspreiden van kennis. Voor de uitrol van de IFCL is een stappenplan opgesteld om de doelen te verwezenlijken. De logistiek van chemische goederen brengt gevaren met zich