christian kledal

EU controleert bij Maersk op prijsafspraken en kartelvorming

Containerrederij A.P. Moeller-Maersk heeft diensten van de EU over de vloer gekregen. Die onderzoeken of de organisatie zich schuldig maakt aan kartelvorming en prijsafspraken. Christian Kledal, topman van de maritieme divisie zegt: ‘De Commissie heeft te kennen gegeven dat ze een onderzoek voert naar mogelijke afspraken over prijzen of de capaciteit op transportlijnen van en naar de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte.’ A.P. Moeller-Maersk geeft aan dat het