co3

Samenwerken met concurrenten in logistiek

Wist u dat het voor grote bedrijven en zelfs voor concurrenten toegelaten is om samen te werken om hun logistiek te bundelen en efficiënter te maken, zonder op weerstand te botsen van de Europese antitrustinstanties? Binnen het project CO3 werd daarvoor een juridische oplossing uitgewerkt met een neutrale tussenpartij. De realisatie van een modelcontract om horizontale samenwerking tussen concurrenten met een groot marktaandeel mogelijk te maken, wordt gezien als een

CO3 Event: Hoe kan de logistieke kost, service en duurzaamheid verbeterd worden door horizontale samenwerking en de bundeling van goederenstromen?

Op 28 februari werd in Breda een event georganiseerd door het CO3-consortium in samenwerking met Dinalog en het Chartered Institute for Transport and Logistics (UK). Het doel van dit event was het informeren en promoten van het concept van horizontale samenwerking in de logistiek en het bundelen van goederenstromen. Zowel verladers als logistieke dienstverleners behoorden tot de doelgroep van dit event . Na een korte voorstelling door een vertegenwoordiger van