conventioneel stukgoed

Vorig jaar 184 miljoen ton goederen behandeld in Antwerpse haven

De haven van Antwerpen heeft vorig jaar 184.134.516 ton goederen behandeld. Dat is een daling van 1,6 procent in vergelijking met 2011, toen 187,2 miljoen ton goederen werden overgeslagen. Deze cijfers zijn iets beter dan de voorlopige jaarcijfers die eind december werden voorgesteld en tonen een haven die behoorlijk weet stand te houden in het huidige maritiem-economische klimaat. De Antwerpse containertrafiek bleef met 8.635.169 TEU ongeveer op hetzelfde peil (-0,3

Breakbulk blijft zeer belangrijk voor Belgische havens

In zijn meest recente studie, wijst dr. Theo Notteboom van het Institute of Transport and Maritime Management Antwerp op het belang van conventioneel stukgoed of breakbulk. Deze sector heeft zich gespecialiseerd in produkten die ofwel niet geschikt zijn voor containervervoer of waar het gebruik van containers niet kostenefficiënt is. Vooral staal blijkt voor één van de belangrijkste goederenstromen te zorgen binnen de breakbulk markt. Ook fruit speelt hierin een grote