DP World Antwerp

DP World - cinvio

DP World Antwerp en het Antwerpse betaalplatform cinvio slaan de handen in elkaar om een digitale portefeuille aan te bieden voor diensten die aangeboden worden op het nieuwe online portaal van DP World Antwerp, E-World 1700. Vanaf 18 mei 2021 zullen transportbedrijven via het portaal hoge resolutiefoto’s van de containers die ze afleveren of ophalen bij Antwerp Gateway kunnen aankopen, waardoor transporteurs niet meer hoeven te vragen of chauffeurs uit

De Waterbus

In mei 2018 voerde DP World Antwerp een mobiliteitsscan uit onder de medewerkers; de resultaten zet het bedrijf in bij de zoektocht naar mobiliteitsoplossingen. Zowat 95% van de deelnemers komt met de auto naar het werk, vooral wegens de grote woon-werkafstand (65,08%) en het ontbreken van openbaar vervoer of goede andere alternatieven in de Waaslandhaven. Wat opvalt is dat liefst 60% van de ondervraagden echter bereid is om alternatieve manieren