ecocombi’s

Vlaamse regering keurt proefproject rond ecocombis goed

Op 10 juli 2007 keurde het Vlaams parlement een resolutie goed waarin er aan de Vlaamse regering werd gevraagd om de nodige stappen te zetten om een proefproject voor ecocombis op op te zetten. Quasi vijf jaar later is de kogel eindelijk door de kerk en keurde de Vlaamse regering dit proefproject goed. FEBETRA, die steeds gepleit heeft voor een dergelijk proefproject, is uiteraard zeer verheugd over deze beslissing. Door

TLV en FEBETRA vrezen zware tijden voor Belgische Transportsector

Op 23 januari hielden FEBETRA en Transport en Logistiek Vlaanderen voor de vierde maal hun gemeenschappelijke nieuwjaarsreceptie. Het belang van de Belgische transport- en logistieke sector in onze economie wordt al te vaak onderschat. Deze sector zorgt immers voor minstens 250.000 directe banen in ons land en vertegenwoordigt 10% van het BBP als je de indirecte jobs erbij neemt. Nochtans dient de Belgische transportindustrie het hoofd te bieden aan een