euro 6

Meer dan de helft van de gereden vrachtwagenkilometers zijn nu Euro-6

Het aandeel van de minst vervuilende vrachtwagens, met emissienorm Euro 6, in de gereden kilometers op de Belgische betalende wegen heeft eind vorig jaar de grens van vijftig procent overschreden. Bij de invoering van de kilometerheffing voor trucks met een maximaal toegelaten massa (MMT) van meer dan 3,5 ton, in april 2016, was dat aandeel nog 29,3 procent. Euro 6-vrachtwagens moeten op betalende wegen in België minder betalen per kilometer

Movianto Benelux investeert flink in Euro 6 vloot

Movianto Group heeft haar vloot uitgebreid met 18 nieuwe Euro 6 trucks. Movianto, dat producten vervoert voor de gezondheidssector, wil inspelen op de groeiende vraag naar temperatuur gecontroleerde distributie. Bovendien past de vervanging en uitbreiding van de vloot binnen de milieupolitiek die de onderneming wil voeren. Movianto Benelux heeft een eigen vloot van meer dan 100 wagens met temperatuur controle.