faillissementen

Transportsector kreunt onder de faillissementen

2022 was geen goed jaar voor de transportsector. Een record aantal bedrijven vroegen het faillissement aan. In totaal gaat het om 233 bedrijven, vooral kleinere spelers en koeriers. De grootste groep kwam uit Antwerpen of Brussel. Het Instituut Wegtransport en Logistiek België (ITLB) geeft twee belangrijke redenen aan voor die hoge aantallen, namelijk de hoge energieprijzen, maar ook het wegvallen van steunmaatregelen. Ook voor 2023 wordt er een moeilijker jaar

Meer faillissementen in transport

In september werden 1.332 bedrijven failliet verklaard, zo zegt Graydon. Dat zijn er 12,21% meer dan in dezelfde maand het jaar voordien. Ook in de transport sector is de afgelopen jaren een stijgende tendens waar te nemen. Ten opzichte van vorig jaar is er een stijging met 4,7%. Dat ligt toch beduidend lager dan het gemiddelde (ruim 12%). Ondanks deze stijging in transport gingen er niet meer banen verloren.