files

Geen nieuw filerecord, maar recordinvesteringen blijven hard nodig

De filezwaarte (de combinatie van de lengte en duur van de file) is vorig jaar gedaald. Avondfiles bleven in 2018 op hetzelfde niveau als 2017, maar ochtendfiles namen af met gemiddeld -6%.  De sterk verhoogde investeringsbudgetten werpen vruchten af. Op plaatsen waar gewerkt werd, namen files dikwijls aantoonbaar af. Toch is er geen reden om te juichen, want het verkeer kon ook profiteren van droog weer en op de bekende

2015, het jaar van de files

Had je het gevoel dat je vorig jaar veel files hebt moeten doorstaan? Dat kan kloppen, want de filebarometer van Touring Mobilis heeft in 2015 weer het vorige record gebroken. 46 keer was de file langer dan 300 kilometer, 7 keer zelfs langer dan 400 kilometer. Deskundigen geven aan dat er niet snel verbetering zit aan te komen, zolang de overheid niet meer werk maakt van efficiënter openbaar vervoer, rekeningrijden

F.A.S.T. (snelle takeldiensten) project valt stil en leidt tot langere files

In de voorbije weken heeft het F.A.S.T project bij de Vlaamse overheid voor een groot stuk stilgelegen. F.A.ST. betekent Files Aanpakken door Snelle Tussenkomst. Sinds 1996 helpen speciale takeldiensten om de weg na een ongeval zo snel mogelijk weer vrij te maken. Dat gebeurt binnen het half uur. Daarvoor bestonden contracten met deze diensten om dit te garanderen. Sinds half april echter zijn de meeste van die contracten afgelopen en