goederenoverslag

goederenoverslag North Sea Port

In 2023 boekten de bedrijven in North Sea Port een goederenoverslag via zeevaart van 65,9 miljoen ton. Dit is een daling van 11%, of 7,8 miljoen ton aan goederen, ten opzichte van het recordjaar 2022. Voor de overslag via binnenvaart blijft de impact eerder beperkt. Het jaar 2022 was dan ook het beste jaar ooit, enerzijds door groei en anderzijds door de aanleg van extra voorraden omwille van de uitzonderlijke

North Sea Port ziet goederenoverslag met ruim 9% stijgen gedurende de eerste negen maanden

Gedurende de eerst negen maanden van dit jaar boekten de bedrijven in North Sea Port een goederenoverslag via zeevaart van bijna 57 miljoen ton. Dit is een stijging van 9,3%. Zowel de overslag van droge bulk, stukgoed, ro/ro en vloeibare bulk ging er sterk op vooruit. In 2020 had North Sea Port voor de eerste negen maanden – middenin de coronacrisis – nog af te rekenen met een daling van

North Sea Port goederenoverslag 2021

Met bijna 69 miljoen ton goederenoverslag via zeevaart in 2021 groeide North Sea Port 9% ten opzichte van het coronajaar 2020. De overslag via binnenvaart kende met afgerond 60 miljoen zelfs een volledig herstel. Met dit goede jaar achter de rug verwacht de grensoverschrijdende haven in 2022 het coronaverlies volledig weg te werken. Voor het jaar 2021 boekten de bedrijven in de Nederlands-Vlaamse haven North Sea Port via zeevaart een goederenoverslag

Record containeroverslag beperkt schade in coronajaar 2020 bij Port of Antwerp

Sterke basis voor 2021 De totale goederenoverslag van Port of Antwerp in 2020 bedroeg 231 miljoen ton cargo, een daling van 3,1% ten opzichte van het jaar daarvoor. Dankzij de sterke containeroverslag, die een nieuw record noteerde, kon de haven de terugvallende totale overslag beperken. Ten opzichte van de meeste andere havens in de Hamburg-Le Havre range hield de haven ondanks het coronajaar en andere handelsperikelen zeer goed stand. De

North Sea Port

North Sea Port boekte in het eerste halfjaar van 2018 een maritieme goederenoverslag van 35,8 miljoen ton. Met een groei van bijna 11% in vergelijking met dezelfde periode in 2017 is dit het beste halfjaar ooit. De groei die zich vorig jaar liet zien, zet zich gestaag in zowat alle segmenten voort. De groei laat zich vooral zien in de sectoren waar North Sea Port specialist in is: de droge

Moeilijke start van 2013 voor haven Gent

De Gentse haven boekte in het eerste kwartaal van 2013 een totale goederenoverslag van 11,6 miljoen ton. Gent kent hiermee een daling van 3,6% tegenover dezelfde periode vorig jaar. De trend van toenemende export blijft wel aangehouden. Met een totale goederenoverslag via zeevaart en binnenvaart van 11,6 miljoen ton noteerde Gent 430.000 ton minder dan in het eerste kwartaal van vorig jaar, of een daling van 3,6%. In het eerste

Haven antwerpen voelt kleine vertraging in activiteiten

De haven van Antwerpen zal  in 2012 naar verwachting 183,8 miljoen ton goederen behandelen. Dat is een daling van 1,8 procent in vergelijking met 2011, toen 187,2 miljoen ton goederen werden overgeslagen. Deze cijfers zijn al bij al een milde vertaling van het maritiem-economische klimaat. Antwerpen zag zijn cijfers dit jaar ook beïnvloed door de tijdelijke sluiting van de  Belgian Refining Corporation (BRC), wat de groeicijfers voor vloeibaar massagoed drukte. 

Goederenoverslag haven Gent blijft op koers

De Gentse haven boekte voor het derde kwartaal van 2012 een totale goederenoverslag van 12,7 miljoen ton, wat 4,4 % meer is dan in het derde kwartaal van 2011. Na 9 maanden houdt de haven het elan van vorig jaar aan. Januari-september Voor de eerste drie kwartalen van 2012 realiseerde de haven van Gent een totale overslag van 37,7 miljoen ton. Hiermee zit Gent op dezelfde koers als vorig jaar.