goederenspoor

spoorweg

Dit jaar gaat North Sea Port, samen met de spoorwegbeheerders ProRail en Infrabel, een vervolgonderzoek starten naar de spoorontwikkeling in en om het havengebied tussen Gent en Terneuzen, waarbij financiële middelen beschikbaar zijn gesteld door de Belgische en Nederlandse overheid. Het onderzoek zal gericht zijn op verdere uitwerking van oplossingsrichtingen, alsmede op vervolgstudies naar de milieueffecten, ruimtelijke inpassing en duurzaamheid. Om deze reden is er een projectorganisatie opgericht genaamd Rail