Lean & Green

Generix TMS

De Europese Raad heeft op 9 december 2020 een overeenstemming bereikt over de richtlijnen voor de doelstelling om de CO2-uitstoot in de transportsector tegen 2050 met 90% te verminderen en heeft tevens een nieuwe eis vastgesteld voor een vermindering van 55% tegen 2030. Daarnaast overweegt Brussel ook het wegvervoer in het ETS op te nemen, de belastingen te wijzigen, wegenbelastingen toe te passen of de regels inzake de massa en

Vijf expediteurs engageren zich met Lean & Green om uitstoot fors te verlagen

Een groep van vijf expediteurs is gestart met een nieuw Lean & Green-traject. De bedrijven gaan daarmee de uitdaging aan om in vijf jaar tijd hun CO2-uitstoot fors te verminderen. VIL werkt hiervoor samen met de expediteursvereniging Forward Belgium. Duurzaamheid in de logistiek is een thema dat sterk aan belangstelling wint. De logistieke sector zet zich dan ook meer en meer in om op een verantwoorde manier om te gaan

Ahlers Belgium, Gosselin Logistics & Jas Forwarding krijgen eerste Lean & Green award voor expediteurs

Op 11 december 2017 ontvingen Ahlers, Gosselin Logistics en Jas Forwarding, drie toonaangevende expediteurs in en rond de haven van Antwerpen, de Lean & Green award. Deze erkenning wordt uitgereikt aan logistieke bedrijven die zich ertoe engageren hun CO2-uitstoot binnen de 5 jaar met 20% te verminderen. Dat engagement liet zich bij de drie bedrijven vertalen in een lijvig rapport met analyses en actieplannen, waarvan de eerste resultaten ondertussen meetbaar