Marc Geerts

loon naar werk

TDL Group wil vrachtwagenchauffeurs een ‘loon naar werk’ aanbieden. Daarbij wordt een chauffeur verloond op basis van zijn professionaliteit in plaats van op basis van het gewicht van zijn voertuig. Daarmee is TDL Group het eerste bedrijf dat het loon van zijn chauffeurs koppelt aan het functieclassificatiesysteem. Volgens TDL krijgt de chauffeur hiermee dus een loon naar werk én een garantie op een stabiel pensioen. Het voordeel voor TDL is

Corneel Geerts gaat filetoeslag aanrekenen

Corneel Geerts Transportgroup gaat in 2018 een file toeslag aanreken aan zijn klanten van 2.5% voor alle dagritten die moeten gebeuren tussen 7-19 uur. Voor nachtritten wordt er geen toeslag voorzien. Op die manier wil zaakvoerder Marc Geerts een verschuiving naar nachttransport bevorderen. Hij wil zo ook de politiek wakker schudden om meer in te zetten op innovatie op het vlak van transport. Dat gebeurt naar zijn aanvoelen veel minder

Corneel Geerts Transportgroup neemt Chatruco over

Corneel Geerts Transportgroup neemt de activiteiten van Chatruco over, inclusief personeel en materiaal, zo meldt CEO Marc Geerts.  De heer Ivan Carermans,  zaakvoerder Chatruco, zal de funktie van office manager C.Geerts Genk op zicht nemen. Verder zal voor 2014 een investeringsplan opgezet worden, zodat de vloot snel uitgebreid kan worden. Er zullen geen ontslagen vallen, integendeel. Doelstelling is om binnen 24 maanden 25 extra werknemers aan te werven. Bron: Geerts