michael reul

Viapass Gate: Ook kinderziekten vereisen een remedie

Naar aanleiding van het veelvuldig slecht functioneren van On Board Units (OBU) in de beginfase, werden veel te veel transportondernemingen geconfronteerd met hoge boetes inzake de kilometerheffing, alsook met de kosten die gepaard gingen met de vervanging van deze defecte OBU’s (verloren tijd, administratiekosten, dispatching, …). Deze “kinderziekten” waren een groot probleem sinds de invoering van de kilometerheffing en het aantal boetes dat hier het gevolg van is, bedraagt ondertussen

Grote Rondetafeldebat op Transport & Logistique (24 april 2013)

Woensdag 24 april 2013 van 16u tot 18u – Halles des Foires de Liège te Luik Wij nodigen u van harte uit op het Grote Rondetafeldebat op woensdag 24 april van 16u tot 18u. Dit debat zal doorgaan ter gelegenheid van de nieuwe beurs TRANSPORTS & LOGISTIQUE 2013, die zal plaatsvinden op 24 & 25 april in de Halles des Foires de Liège. « L’avenir de la Logistique en Wallonie