Viapass Gate: Ook kinderziekten vereisen een remedie

Viapass Gate: Ook kinderziekten vereisen een remedie

Naar aanleiding van het veelvuldig slecht functioneren van On Board Units (OBU) in de beginfase, werden veel te veel transportondernemingen geconfronteerd met hoge boetes inzake de kilometerheffing, alsook met de kosten die gepaard gingen met de vervanging van deze defecte OBU’s (verloren tijd, administratiekosten, dispatching, …).

Deze “kinderziekten” waren een groot probleem sinds de invoering van de kilometerheffing en het aantal boetes dat hier het gevolg van is, bedraagt ondertussen reeds enkele miljoenen euros (*).

Geen enkele weldenkende ondernemer wil echter het slachtoffer worden van bijkomende kosten die, onterecht en onbewust, opgelopen worden. Het is dan ook evident dat verscheidene ondernemers deze kosten, door middel van schadefacturen, wouden verhalen op de partij die hiervan de oorzaak is: de door hun “gekozen” dienstverlener …

Het is belangrijk te weten dat, op grond van de kilometerheffingregelgeving, Satellic als, de door de drie Belgische regionale overheden aangeduide, dienstverlener gehouden is tot het voorzien van een OBU, nodig voor het vaststellen van de verschuldigde kilometerheffing en transportondernemingen verplicht werden om, voor 1 april 2016, hun voertuigen uit te rusten met de OBU’s van Satellic.

De belangrijkste taak van Satellic bestond en bestaat er dus in om een goed functionerende OBU te voorzien die transporteurs in staat stelt om aan hun eigen verplichtingen onder de kilometerheffingregeling te voldoen.

De eerste ondernemers die dit aan de kaak probeerden te stellen, dienden echter vrij snel van een kale reis terug te keren ingevolge het kil antwoord dat zij, telkenmale, te horen kregen van Satellic: “De door u gefactureerde bedragen zijn immers niet op Satellic NV verhaalbaar, mede gelet op artikel 13 van onze Gebruikersovereenkomst (algemene voorwaarden).”

Een ondernemer weet echter dat succes zelden behaald wordt bij de eerste poging en, zodus, werd de strijd verdergezet.

Dit, bij de betrokken partijen ondertussen befaamde, ‘artikel 13’ is immers een clausule die de door Satellic aangegane verplichtingen volledig uitholt. UPTR betreurt reeds geruimte tijd deze doorzichtige tactiek van Satellic om te trachten te ontkomen aan hun aansprakelijkheid en verantwoordelijkheden.

Ieder rationeel persoon weet dat men zich niet zowel kan verbinden tot bepaalde verplichtingen als zich bevrijden van elke aansprakelijkheid voor een duidelijke wanprestatie inzake deze verplichtingen.

In dit licht werden dan ook verdere pogingen ondernomen om Satellic te dwingen hun verplichtingen na te komen en de hieruit volgende kosten te laten rusten op de enige partij die hiervoor verantwoordelijk gehouden kan worden.

De nodige ingebrekestellingen werden door advocaten verstuurd maar wat baten kaars en bril als de uil niet zien wil? Geen enkele van de buitengerechtelijk vorderingen hebben op heden tot resultaat gehad dat Satellic de hand in eigen boezem durft te steken of erkent dat de verantwoordelijkheid daadwerkelijk ligt, daar waar iedereen al reeds geruime tijd weet dat ze ligt.

Toch is er, voor zij die de toorts van rechtvaardigheid dragen, altijd hoop en mag men zich nooit gewonnen geven.

Het is om die reden dat, onder het nauwlettend oog van advocaat Meester Filip Melis (in de sector reeds gekend als de advocaat van de herwerkte algemene transportvoorwaarden), verschillende ondernemers zich hebben verenigd om de strijd verder te zetten in de arena van de rechtbank.

Voor zij die zich in deze strijd tot nu toe beschouwden als een, kansloze, David die het dient op te nemen tegen Goliath, is het volgens UPTR echter nog niet te laat. Elke benadeelde transportonderneming heeft nog steeds de kans zich aan te sluiten bij deze gezamenlijke dagvaarding (op basis van art. 701 Ger. W.) en kan nog altijd een rol spelen in deze strijd om gerechtigheid te laten geschieden.

Michaël Reul
Secretaris-Generaal
UPTR

 

 

(*) Voor Brussel: http://www.uptr.be/index.php/nl/flash-infos-nl/349-26-02-2018-viapassgate-boetes-kilometerheffing-eigen-volk-eerst

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.