satellic

Viapass Gate: Ook kinderziekten vereisen een remedie

Naar aanleiding van het veelvuldig slecht functioneren van On Board Units (OBU) in de beginfase, werden veel te veel transportondernemingen geconfronteerd met hoge boetes inzake de kilometerheffing, alsook met de kosten die gepaard gingen met de vervanging van deze defecte OBU’s (verloren tijd, administratiekosten, dispatching, …). Deze “kinderziekten” waren een groot probleem sinds de invoering van de kilometerheffing en het aantal boetes dat hier het gevolg van is, bedraagt ondertussen

Thomas Pferr wordt nieuwe CEO van Satellic

Rudolf Pospischil, chief executive officer van Satellic NV, zal vertrekken met ingang van 15 september 2016. Thomas Pferr, momenteel chief technical officer, zal de rol van chief executive officer op zich nemen vanaf 16 september 2016. Rudolf Pospischil werd aangesteld als Chief Executive Officer van Satellic NV in oktober 2014. Nadat hij twee jaar als CEO van Satellic NV aan het roer stond, beschouwt Rudolf Pospischil zijn missie, om een

kilometerheffing

Satellic, dat in opdracht van Viapass tol int voor de gewesten, was aangeklaagd door 97 bedrijven ondersteund door UPTR voor de Rechtbank van Eerste Aanleg in Brussel. De rechter heeft de eis van deze transporteurs verworpen om de facturatie en de inning van de kilometerheffing uit te stellen tot een gerechtsexpert de betrouwbaarheid van het systeem zou hebben onderzocht. In haar oordeel benadrukt de Rechtbank ook dat de transportbedrijven wisten