UPTR

Geen uitbreiding van het wegennet waarop kilometerheffing moet betaald worden

De afgelopen maanden werd de transporteur niet alleen getrakteerd op bijna 700 km wegen waarop voortaan in Vlaanderen tol moet betaald worden. De Vlaamse regering besprak plannen om daar op 1 juli 2024 nog eens 500 kilometer aan toe te voegen. Het alternatief was om de tol opnieuw fors te verhogen, maar dan op alle al betalende wegen. Het enige doel, hoeft het nog te verrassen, was het binnenhalen van

UPTR: In 2022 waren de vervoerders veerkrachtig

Zoals ieder jaar en naar goede gewoonte heeft UPTR een diepgaande studie laten uitvoeren over de financiële gezondheid van de transportsector. Het audit- en financieel expertisebureau ‘BDO’ heeft daarom de resultaten van ongeveer 5.000 transportondernemingen (geregistreerd volgende de NACE-code 494 “goederenvervoer over de weg en verhuisbedrijven”), die hun balansen neerleggen bij de Nationale Bank van België, doorgelicht. 1. Indicatoren van de rentabiliteit Na een recordjaar in 2021, hielden de rentabiliteitsratio’s

FEBETRA, UPTR, TLV logos

FEBETRA, TLV en UPTR nemen nota van het idee om de accijnzen op diesel te verlagen via het systeem van de omgekeerde cliquets. Dit betekent dat bij een verhoging van de maximumprijzen aan de pomp een deel van de verhoging wordt geneutraliseerd door een accijnsverlaging. Een dergelijk systeem werd in het verleden al eens tijdelijk opgezet. Dat was toen ten koste van de professionele diesel die transporteurs al sinds jaar

FEBETRA, UPTR, TLV logos

UPTR, FEBETRA en TLV vragen de regering in hun open nieuwjaarsbrief om moed om transport te vergroenen. Volgens hen wil de sector zelf af van zijn grote afhankelijkheid van fossiele diesel en wil echt vergroenen. Maar waarom gebeurt dat dan niet? Het antwoord is simpel. De weinige zero-emissie trucks die al bestaan, kosten minstens drie keer zo veel als de beproefde verbrandingsmotor. En 99,98% van de klanten is niet bereid

Protocolakkoord om jobs in transport aantrekkelijker te maken

De werknemers- en werkgeversorganisaties in de transportsector hebben een nieuw protocolakoord gesloten. Hierin worden verschillende maatregelen genomen om een job in de sector en vooral het loon aantrekkelijker te maken. Het is een eerste stap om het steeds groter wordende chauffeurstekort tegen te gaan. Daarbovenop werd een gezamenlijk engagement aangegaan om de werkomstandigheden van chauffeurs te verbeteren. Men wil de bodemprijzen die klanten vandaag maar willen betalen bestrijden, net als

Corona: Stand van zaken voor het vrachtvervoer

UPTR maakt een stand van zaken op voor het vrachtvervoer in deze Coronacrisis. Frankrijk De grens tussen België en Frankrijk is NIET GESLOTEN voor het vervoer van goederen! Om bevoorrading veilig te stellen, zijn vervoerders en hun chauffeurs (op datum van 17/03/2020) vrijgesteld van de ‘lockdown’ die president Macron gisterenavond heeft uitgevaardigd en vastgelegd werd in het decreet van 16 maart 2020 inzake de regulering van verplaatsingen in het kader

Is de kilometerheffing een schending van het gelijkheidsbeginsel?

Binnenkort moet het Grondwettelijk Hof zich uitspreken of de kilometerheffing een schending is van het gelijkheidsbeginsel. De kilometerheffing is een heffing op voertuigen die gebruikt worden voor het vervoer van goederen en een maximaal toegelaten massa van meer dan 3,5 ton hebben. De redenering is dat er een heffing mag geheven worden op de impact die deze voertuigen hebben op het milieu en de weginfrastructuur. Nochtans worden met de heffing

Geen gelukkige verjaardag voor kilometerheffing vanwege UPTR

Op 1 april is het 3 jaar geleden dat Viapass het interoperabel systeem met OBU’s activeerde. Maar het is een verjaardag die niet meegevierd wordt door UPTR, de Unie voor Professionele Transporteurs en Logistieke Ondernemers. Volgens UPTR zijn de kosten erg groot en is de OBU van de Satellic, waarvan de installatie in alle Europese vrachtwagens voor 1 april 2016 met dwang werd opgelegd, is nog steeds niet EETS erkend.

UPTR naar Raad van State over sluiting parkings

Begin november 2018 liet UPTR weten dat de sociale partners van het Paritair Comité ‘transport en logistiek’, op haar initiatief, een schrijven hadden gericht aan zowel Minister van Werk Kris Peeters als aan Minister van Mobiliteit François Bellot, beiden verantwoordelijk voor het doen naleven van de rusttijden van beroepschauffeurs. In dit schrijven hebben de sociale partners van het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek hun bijzondere ongerustheid uiten

UPTR overweegt groepsaankoop brandstof

De UPTR wil zijn leden helpen omgaan met de steeds stijgende brandstofprijzen. De laatste twee jaar zijn die met meer dan 35% gestegen. De UPTR overweegt om een groepsaankoop te organiseren om mooie kortingen te bekomen. Hiervoor zijn de eerste contacten met oliebedrijven al gelegd waarbij UPTR uitlegt dat ze een maximale korting wil bekomen voor transporteurs die meedoen aan een groepsaankoop. De hoogte van de kortingen zal uiteraard afhangen

Viapass Gate: Ook kinderziekten vereisen een remedie

Naar aanleiding van het veelvuldig slecht functioneren van On Board Units (OBU) in de beginfase, werden veel te veel transportondernemingen geconfronteerd met hoge boetes inzake de kilometerheffing, alsook met de kosten die gepaard gingen met de vervanging van deze defecte OBU’s (verloren tijd, administratiekosten, dispatching, …). Deze “kinderziekten” waren een groot probleem sinds de invoering van de kilometerheffing en het aantal boetes dat hier het gevolg van is, bedraagt ondertussen

Organisaties Transport en Logistiek plannen actie tegen kilometerheffing

Drie representatieve organisaties Transport en Logistiek hebben beslist om hun leden op te roepen om op 18 juni aanstaande te betogen in de straten van Brussel.  Deze gemeenschappelijke beslissing volgt op de beslissing van de Vlaamse regering om de weg in te slaan van een volgens heen slecht bestudeerde en zeer dure kilometerheffing. Op basis van de tarieven die de Regering voorlegt aan het Vlaams parlement, hebben TLV, UPTR en

Franse regering stelt Ecotax uit tot 1 oktober

De Franse minister van Transport Frédéric Cuvillier heeft bevestigd dat de Ecotax zal uitgesteld worden. Daarnaast wil hij een testfase invoeren over het hele Franse grondgebied in plaats van enkel in de Elzas. De vertraging is te wijten aan een vertraging in het programmeren van de gps-toestellen die in vrachtwagens ingebouwd moeten worden. Dat komt dan weer omdat de belastingstarieven die ingeprogrammeerd moeten worden, nog niet gepubliceerd zijn. Officieel zijn

UPTR commercialiseert ReD Pan-European tankkaart in Belgie

UPTR en Red Fuel Cards Europe Ltd. hebben beslist om de krachten te bundelen bij de commercialisering van de ReD Pan-European- tankkaart in België. ReD Fuel Cards Europe Ltd. is een belangrijke speler op Europees niveau die in 2009 één enkele branstofkaart gecreeerd heeft: De ReD Pan-European-kaart, wordt aanvaard binnen een netwerk van meer dan 3700 servicestations van verschillende merken, verspreid over 18 Europese landen. In België kan de kaart momenteel gebruikt

UPTR wil aanpassing van nieuw KB op uitzonderlijk vervoer

Het nieuwe Koninklijk Besluit over het uitzonderlijk vervoer (1 juli 2010) voorziet twee belangrijke veranderingen. Vergunningsaanvragen worden betalend vanaf 1 oktober 2010 (75 tot 150 euro). FOD Mobiliteit en Vervoer zal daarentegen de afleveringstermijn van de vergunningen aanzienelijk inkorten. Ten tweede zullen bijna alle begeleidingen van uitzonderlijke transporten, die vroeger door politiediensten werden uitgevoerd, overgedragen worden aan privé-firma’s. Bijna twee maand na het in werking treden van deze nieuwe regelgeving