mora

Mobiliteitsraad positief over Supertrucks

In 2009 en 2011 sprak de Mobiliteitsraad (MORA) zich uit voor een beperkt proefproject met Langere en Zwaardere Vrachtwagens (LZV) maar koppelde daaraan welbepaalde voorwaarden. Het uitvoeringsbesluit dat nu aan de MORA voor advies werd voorgelegd komt grotendeels tegemoet aan deze voorwaarden. MORA geeft zijn toestemming voor het organiseren van een proefproject met supertrucks.  De Raad vraagt wel om in de aanloop van het proefproject rekening te houden met een

MORA geeft tweede advies over kilometerheffing voor vrachtwagens

MORA, de Vlaamse Mobiliteitsraad heeft voor de tweede keer advies klaar voor de Vlaamse regering ivm een kilometerheffing voor vrachtwagens. De raad wil een eenvoudig systeem dat een beperkt wegennet overkoepelt en in overeenstemming is met de andere gewesten en buurlanden. Deze kilometerheffing is gepland voor 2013. Om het dossier opnieuw impuls te geven werd dit advies gevraagd en werd er ook voorgesteld om een consultant in te huren. Die