NMBS Logistics IFB

NMBS in 2013 nog negatief nettoresultaat maar positieve EBITDA

De Raad van Bestuur van NMBS Logistics NV heeft de geconsolideerde jaarrekening van het boekjaar 2013 goedgekeurd. In 2013 boekt de groep voor het eerst een positieve EBITDA, maar het nettoresultaat is weliswaar nog negatief. Daarom gaat de onderneming in 2014 onverkort door met de verdere gezondmaking. Daarnaast ambieert de groep een groei van de spoorvolumes, onder andere door de betrouwbaarheid van haar dienstverlening significant te verhogen. In 2013 boekt