ondergronds transport

Innovatief transport in Vlaanderen moet deels ondergronds

Het Instituut voor Samenleving en Technologie stelt in een rapport dat Vlaanderen moet nadenken over innovatieve transportsystemen. Vooral ondergronds transport wordt naar voor geschoven. Doen we dat niet dan zal Vlaanderen zijn logistieke ambities niet kunnen waarmaken. Het wegwerken van de missing links in ons transportnetwerk is onvoldoende en er moet verder gedacht worden. Twee OLS systemen (ongehinderde logistieke systemen) worden als kansrijk gezien, namelijk een ondergronds stedelijk distributiesysteem met