ontpoldering

Hedwigepolder toch onder water

Volgens de NOS (Nederlandse openbare omroep) gaat de nieuwe regering dan toch over tot ontpoldering van de Hedwigepolder. Die beslissing staat in het Nederlandse regeerakkoord dat VVD en PvdA gesloten hebben. De Hedwigepolder is al vele maanden onderwerp van discussie tussen België en Nederland. Jaren geleden werd door beide landen beslist om het gebied te ontpolderen als natuurcompensatie voor de verdieping van de Westerschelde. In Nederland ligt de ontpoldering erg

Deadline op 22 november voor Hedwigepolder

Gisteren kondigde Vlaams minister-president Kris Peeters aan in de commissie Buitenlands Beleid van het Vlaams parlement dat Nederland nog tot 22 november heeft om te starten met de ontpoldering van de Hedwigepolder. Doet het land dat niet, dan zal de arbitrageprocedure worden opgestart. Peeters liet weten dat de onderhandelaars al één keer zijn samengekomen. Een tweede gesprek zal plaatsvinden op 9 oktober. Als Nederland niet inbindt zal ook de Europese