personeel

fedex

FedEx heeft vandaag voorstellen aangekondigd om haar personeelsbestand in Europa te stroomlijnen als onderdeel van lopende maatregelen om de structurele kosten te verlagen. De Europese voorstellen betreffen het reduceren van het aantal medewerkers met 1.700-2.000 binnen de backoffice- en commerciële teams van FedEx, onderhevig aan lokale wetgeving en procedures voor overleg. Tot de voorgestelde veranderingen in Europa behoren het verwijderen van posities en het samenvoegen van teams in de getroffen

Het daadwerkelijke probleem van de krappe arbeidsmarkt

En tips hoe je hier als bedrijf een duurzame oplossing voor vindt Voor het eerst in jaren zijn er meer banen dan mensen om de banen in te vullen, blijkt uit cijfers van het CBS. Voor bedrijven in de supply chain en logistiek komt daar nog een extra uitdaging bij, namelijk heel specifiek een nijpend tekort aan chauffeurs. De coronapandemie wordt over het algemeen aangewezen als boosdoener van de krappe