positief resultaat

NMBS Logistics boekt positief resultaat in eerste helft 2013

Voor het eerst sinds haar oprichting tekent NMBS Logistics een positief operationeel resultaat op (EBITDA). NMBS Logistics plukt nu de vruchten van een intensieve herstructurering die werd ingezet met het oog op de gezondmaking van de vrachtactiviteit binnen de NMBS groep. De continue resultaatsverbetering die zich vanaf 2010 gestaag manifesteerde verzekert vandaag het financiële evenwicht op niveau EBITDA, en dit ondanks dalende volumes als gevolg van de zwakke economische conjunctuur.