NMBS Logistics boekt positief resultaat in eerste helft 2013

NMBS Logistics boekt positief resultaat in eerste helft 2013

Voor het eerst sinds haar oprichting tekent NMBS Logistics een positief operationeel resultaat op (EBITDA). NMBS Logistics plukt nu de vruchten van een intensieve herstructurering die werd ingezet met het oog op de gezondmaking van de vrachtactiviteit binnen de NMBS groep. De continue resultaatsverbetering die zich vanaf 2010 gestaag manifesteerde verzekert vandaag het financiële evenwicht op niveau EBITDA, en dit ondanks dalende volumes als gevolg van de zwakke economische conjunctuur.

Over de eerste zes maanden van 2013 samen bedraagt de EBITDA van de groep NMBS Logistics 5,2 miljoen euro. Dat komt overeen met een verbetering van 23 miljoen euro in vergelijking met dezelfde periode in 2012, en dit niettegenstaande een omzetdaling van 9%. Deze significante resultaatsverbetering is grotendeels toe te schrijven aan verregaande structurele kostenbesparingen (een vermindering van 26,7 miljoen euro ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar). Nagenoeg 80% van deze kostenreductie werd gerealiseerd door  een efficiëntieverhoging van personeel en rollend materieel, met name door een gewijzigde samenstelling van de personeelsbezetting (minder overhead, minder personeel in onderaanneming en meer eigen bestuurders) en een beter beheer van locomotieven en wagons.

Ter vergelijking: ten opzichte van 2008 worden nu 60% minder middelen ingezet en hun productiviteit ligt significant hoger. Daarnaast  is er een impact van de prijsverhogingen die werden onderhandeld met een aantal klanten en die noodzakelijk waren om bepaalde producten te behouden en te rentabiliseren. Ook de toegekende subsidies voor verspreid vervoer voor de eerste zes maanden droegen bij tot de positieve kentering. Tot slot doen dochterondernemingen IFB en Xpedys het merkelijk beter dan vorig jaar; beiden realiseren positieve resultaten.

Op groepsniveau werd in de maand juni voor de eerste keer een positief operationeel resultaat (recurrente EBIT) bereikt van 1 miljoen euro. Voor het volledige eerste semester werd met een EBIT van  -5,4 miljoen euro een significante verbetering gerealiseerd ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar (EBIT van -30,3 miljoen euro).

Het positieve nettoresultaat in het eerste semester is naast de onderliggende operationele resultaatsverbetering te danken aan de gerealiseerde meerwaarden op de verkoop van dochterondernemingen in de binnenvaart

Op basis van de huidige marktsituatie en geplande initiatieven verwacht de  onderneming een positieve evolutie van de volumes  en kosten. Naast het bestendigen van de financiële gezondmaking van het bedrijf, zal NMBS Logistics bijkomende inspanningen leveren om de betrouwbaarheid van haar dienstverlening nog verder te verhogen in de komende maanden. Samen met de havens en industrie  is  NMBS Logistics bezorgd omtrent het uitblijven van een beslissing in het dossier van de subsidies voor het intermodale vervoer en het verspreid vervoer.

In het bijzonder heeft de onderneming de voorbije jaren zelf maximaal inspanningen geleverd om haar aanbod in verspreid vervoer te  saneren  om de activiteit economisch leefbaar te houden. Zonder  beslissing over deze activiteit zal NMBS Logistics genoodzaakt zijn om een aantal maatregelen te nemen  die mogelijk een directe impact op  de dienstverlening  en  op  de concurrentiepositie van de havens en de industrie kunnen hebben.

Persmededeling NMBS Logistics

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.