professionele diesel

klimaat - climate

FitFor55, het alomvattende wetsvoorstel van de Europese Commissie onder leiding van Frans Timmermans, vertaalt de ambitie om 55% minder broeikasgassen uit te stoten tegen 2030 in concrete acties. Voor de transportsector betekent dit ingrijpende veranderingen, waarbij de transportkost in zijn totaliteit tussen de 10% – 20% kan stijgen. Terwijl wegvervoerders nu al willen inzetten op verduurzaming, ontbreekt momenteel de technologie voor economisch haalbare koolstofneutrale vrachtwagens. Met een sector van meer

Didier Reynders wil belasting op diesel niet verhogen

Het is helemaal niet de bedoeling om de belastingen op diesel te verhogen, zegt minister van Financiën Didier Reynders. Net zoals vorig jaar wordt ook dit jaar 230 miljoen euro voorzien voor het fiscaal aanmoedigen van dieselwagens die minder C02 uitstoten, benadrukte de MR-minister. Volgens de vier ministers van Leefmilieu is benzine beter voor gezondheid en milieu dan diesel. Ze pleiten voor een verkleining van het prijsverschil tussen diesel en benzine.