PXL

Interreg Vlaanderen-Nederland cofinanciert LogistiekLerenZonderGrenzen

Interreg Vlaanderen-Nederland is een programma van de Europese Unie, gericht op de samenwerking aan de Vlaams-Nederlandse grens. Het cofinanciert LogistiekLerenZonderGrenzen. De logistieke sector is een speerpuntsector voor de Limburgse economie, zowel aan Vlaamse als aan Nederlandse zijde. Door de centrale ligging en multimodale ontsluiting behoort de grensregio tot de top 10 van logistieke hotspots in West-Europa. Deze positie wil Limburg ook in de toekomst behouden, mede door logistieke activiteiten met