Rail Freight Forward

railfreight forward

Op de Klimaatconferentie van Katowice heeft Rail Freight Forward, een coalitie van Europese ondernemingen en verenigingen in het spoorgoederenvervoer, zich verplicht om de komende tien jaar tot 290 miljoen ton CO2-uitstoot door vervoer te besparen. Met 275 miljoen ton CO2-uitstoot per jaar neemt het goederenvervoer bijna een derde van de totale vervoersemissies (inclusief personenvervoer) voor zijn rekening. Gezien de groeiraming van 30% in 2030 neemt het klimaateffect van het goederenvervoer