Europese spoorgoederenvervoerders verdubbelen hun ambities om klimaatverandering tegen te gaan

railfreight forward

Op de Klimaatconferentie van Katowice heeft Rail Freight Forward, een coalitie van Europese ondernemingen en verenigingen in het spoorgoederenvervoer, zich verplicht om de komende tien jaar tot 290 miljoen ton CO2-uitstoot door vervoer te besparen.

Met 275 miljoen ton CO2-uitstoot per jaar neemt het goederenvervoer bijna een derde van de totale vervoersemissies (inclusief personenvervoer) voor zijn rekening. Gezien de groeiraming van 30% in 2030 neemt het klimaateffect van het goederenvervoer naar verwachting sterk toe in de komende jaren.

Om dit te voorkomen, wil Rail Freight Forward het aandeel van het spoorvervoer in het totale goederenvervoer verhogen van 18% nu tot 30% in 2030. Omdat het goederenvervoer per spoor negen keer minder CO2 uitstoot dan het goederenvervoer over de weg, is deze ‘modal shift’ een cruciale stap voor de vervoerssector om de klimaatdoelen te halen die in het Akkoord van Parijs zijn vastgelegd.

De ondertekenaars verplichtten zich om hun sector te transformeren en innovatieve en zeer concurrerende railproducten aan te bieden. Daarbij spoorden ze beleidsmakers en partners aan om de noodzakelijke externe voorwaarden te scheppen om een modal shift van weg- naar spoorvervoer mogelijk te maken.

Europese coalitie van spoorgoederenvervoerders doet dringende oproep om inspanningen op te voeren

Terwijl deelnemers uit de hele wereld de urgente maatregelen bespreken die nodig zijn om klimaatverandering sneller tegen te gaan, verwoordt de coalitie de duidelijke ambitie van de Europese spoorgoederensector om zijn inspanningen op te voeren en een belangrijke bijdrage aan een klimaatvriendelijker goederenvervoer te leveren. Omdat goederenvervoer per spoor negen keer minder CO2 uitstoot en acht keer minder luchtvervuiling veroorzaakt dan vervoer over de weg, spoort de coalitie beleidsmakers aan om te erkennen dat zij de klimaatdoelen van Parijs kan helpen realiseren en om daarnaar te handelen.

Goederenvervoer: een belangrijke economische activiteit met een grote klimaatvoetafdruk

Elk jaar wordt meer dan 19 miljard ton goederen vervoerd. Het goederenvervoer is daarmee goed voor 6% van het Europese BBP. Hoewel de sector als geheel een positieve bijdrage aan de economie levert, heeft hij een aanzienlijk effect op het milieu. Omdat 75% van al het goederenvervoer momenteel over de weg gaat, heeft de sector een geschatte CO2-uitstoot van 275 miljoen ton per jaar. Dat komt neer op 30% van de totale vervoersemissies (d.w.z. al het goederen- en personenvervoer).

Grote gevolgen bij 30% groei van het goederenvervoer in 2030

Naar verwachting groeit het goederenvervoer tussen nu en 2030 met 30%. Dat is ongeveer de omvang van de hele Duitse goederenvervoersmarkt ofwel 1 miljoen extra vrachtwagens op de Europese wegen in het komende decennium. Gezien de strikte doelen voor de vervoerssector in het Akkoord van Parijs is het gewoon geen duurzame optie om sterk afhankelijk te blijven van goederenvervoer over de weg.

Modal shift voor een duurzamere toekomst: spoorgoederenvervoerders verplichten zich tot een ambitieus modaal aandeel van 30%

De huidige ondertekenaars van Rail Freight Forward zijn ervan overtuigd dat spoorvervoer een cruciale rol speelt bij de ontwikkeling van een duurzamer goederenvervoer, dat Europa helpt om zijn klimaatambities te verwezenlijken. Een stijging van het modale aandeel van het spoorgoederenvervoer van 18% nu tot 30% in 2030 kan voor een groot deel de verwachte groei van het goederenvervoer opvangen en het bijbehorende klimaateffect zo veel mogelijk beperken.

Het doel van 30% is ambitieus, maar de Europese spoorgoederensector is vastbesloten om het te halen door de langdurige inspanningen te leveren die daarvoor nodig zijn. De leden van Rail Freight Forward verplichten zich tot samenwerking om de spoorgoederensector te transformeren en moderniseren door efficiency en standaardisering te stimuleren, de kosteneffectiviteit te verbeteren en de technologische innovatie te versnellen. Elk bedrijf verhoogt zijn inspanningen om concurrerende producten aan te bieden die klanten ervan overtuigen om op grond van de kwaliteit, regelmaat, betrouwbaarheid, flexibiliteit, prijs en service voor spoorgoederenvervoer te kiezen.

Oproep aan alle stakeholders om modal shift naar spoorgoederenvervoer mogelijk te maken

Tegelijkertijd roept Rail Freight Forward beleidsmakers en belangrijke stakeholders op om samen te werken bij het realiseren van de externe voorwaarden die nodig zijn voor een succesvolle modal shift.

In de eerste plaats hangt de ontwikkeling van een concurrerend spooraanbod samen met de ontwikkeling van een spoorinfrastructuur waardoor een trein net zo eenvoudig door Europa gestuurd kan worden als een vrachtwagen. Dat vereist een duidelijk mandaat voor infrastructuurbeheerders om een eenvoudig toegankelijk, goed beheerd en betrouwbaar netwerk uit te rollen.

In de tweede plaats worden nationale en Europese overheden opgeroepen een transparant en solide regelgevingskader voor infrastructuurbeheerders te bieden om dit netwerk te realiseren. De coalitie vraagt de overheden verder om onder meer de belastingen, administratiekosten en infrastructuurtoegangskosten voor de verschillende vervoerswijzen gelijk te trekken, zodat het speelveld voor treinen en vrachtwagens hetzelfde is.

In landen die maatregelen nemen om voor een duidelijk regelgevingskader en eerlijke concurrentie te zorgen, zoals Oostenrijk (32%) en Zwitserland (37%), heeft het railvervoer een zichtbaar groter modaal aandeel.

Trein van Noach: bewustmaking voor een gemeenschappelijk doel

Om hun klimaatverplichting te bezegelen en steun van de bevolking voor de modal shift te krijgen, hebben de leden van de Rail Freight Forward-coalitie Katowice uitgekozen voor de officiële lancering van de Trein van Noach (#NoahsTrain). Deze trein reist langs Wenen (14/1), Berlijn (24/1), Parijs (5/2) en Brussel (20/2). In elke stad zullen bekende lokale straatkunstenaars de trein geleidelijk omvormen tot ’s werelds grootste rijdende kunstwerk, waarbij ze zich laten inspireren door wellicht het oudste verhaal over milieuactivisme.

Voor meer informatie over Rail Freight Forward, Vision 2030 van de coalitie of #NoahsTrain gaat u naar www.railfreightforward.eu

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.