Rob Harrison

De Waterbus

In mei 2018 voerde DP World Antwerp een mobiliteitsscan uit onder de medewerkers; de resultaten zet het bedrijf in bij de zoektocht naar mobiliteitsoplossingen. Zowat 95% van de deelnemers komt met de auto naar het werk, vooral wegens de grote woon-werkafstand (65,08%) en het ontbreken van openbaar vervoer of goede andere alternatieven in de Waaslandhaven. Wat opvalt is dat liefst 60% van de ondervraagden echter bereid is om alternatieve manieren

NV Wind aan de Stroom plaatst windturbines op Antwerpse Linkerscheldeoever

De NV Wind aan de Stroom, de publieke projectvennootschap die werd opgericht voor de windontwikkeling op de Linkerscheldeoever, en DP World Antwerp tekenen vandaag een overeenkomst voor de inplanting van  drie windturbines. Twee van de drie windturbines zullen geplaatst worden op de containerterminal Antwerp Gateway aan de oostzijde van het Deurganckdok, een derde turbine wordt gebouwd aan het Noordelijke Insteekdok op de terminal van Global Container Services nv. Verdere ontwikkeling