roll-on/roll-off terminal

haven Brussel

Op vrijdag 26 oktober heeft de raad van bestuur van de Haven van Brussel beslist de gunningsprocedure van de concessie voor de uitbating van een roll-on/roll-off terminal stop te zetten. De terminal in de voorhaven van Brussel was bestemd voor voertuigentransport tussen Brussel en Antwerpen. In mei 2018 werd er een derde procedure opgestart; ondanks garanties van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor financiële ondersteuning als het/de ingediende project(en) in deze

haven Brussel

De raad van bestuur van de Haven van Brussel heeft vandaag beslist opnieuw een toewijzingsprocedure op te starten voor een concessie voor de exploitatie van een roll-on/roll-off terminal in de Brusselse voorhaven, bestemd voor het vervoer van voertuigen tussen Brussel en Antwerpen. Na zorgvuldige juridische analyse is gebleken dat de enige offerte die de Haven van Brussel naar aanleiding van de voorgaande procedure heeft ontvangen niet beantwoordde aan de voorschriften