Haven Brussel zet gunningsprocedure van de concessie voor de uitbating van een roll-on/roll-off terminal stop

haven Brussel

Op vrijdag 26 oktober heeft de raad van bestuur van de Haven van Brussel beslist de gunningsprocedure van de concessie voor de uitbating van een roll-on/roll-off terminal stop te zetten. De terminal in de voorhaven van Brussel was bestemd voor voertuigentransport tussen Brussel en Antwerpen.

In mei 2018 werd er een derde procedure opgestart; ondanks garanties van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor financiële ondersteuning als het/de ingediende project(en) in deze procedure voldoende kwalitatief zou(den) blijken, heeft de Haven van Brussel geen enkele offerte ontvangen voor de vestiging van een roll-on/roll-off terminal op het terrein van 2,5 hectare in de voorhaven, dat de Haven aankocht in 2016.

De raad van bestuur bestaat uit vertegenwoordigers van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de gemeenten Anderlecht en Sint-Jans-Molenbeek, de belangrijkste betrokken partijen in dit dossier. De raad heeft dan ook met spijt beslist om voor dit dossier geen concessie te gunnen.

De Haven van Brussel is uiteraard teleurgesteld dat het dossier deze wending heeft genomen. Er werden immers heel wat inspanningen geleverd om een project uit te voeren dat zowel voor de Haven als voor het Gewest en de betrokken gemeenten van strategisch belang was. Het project zou een modal shift van de weg naar de waterweg mogelijk gemaakt hebben voor het transport van tweedehandsvoertuigen.

We moeten echter vaststellen dat de exportsector van tweedehandswagens het momenteel moeilijk heeft en dat de interesse van de sector voor de projectoproep van de Haven afnam naarmate de procedure vorderde.

De raad van bestuur van de Haven heeft vandaag beslist een nieuwe projectoproep op te starten voor een nieuwe economische activiteit met gebruik van de waterweg voor dit terrein. Bovendien heeft de Haven beslist om een openbare aanbesteding te lanceren voor de bouw van een nieuwe kaaimuur op deze plaats, wat ervoor moet zorgen dat het terrein geëxploiteerd kan worden in 2021.

Tot slot heeft de Brusselse regering voor de toekomstige ontwikkeling van de Heyvaertwijk de volgende standpunten ingenomen:

  • de milieuvergunningen zullen niet langer beperkt worden in de tijd zoals dat voorheen kon met het oog op het ro-ro-project. De herziening, in hoger beroep, van milieuvergunningen zal vooral gedaan worden met betrekking tot projecten voor buurtontwikkeling (SVC5, PAD Heyvaert, enz);
  • Bij het onderzoeken van de milieuvergunningsaanvragen die het voorwerp van een beroep zijn wordt ook rekening gehouden met het risico van overlast die de betreffende ingedeelde installatie kan hebben met betrekking tot de bewoonbaarheid van de wijk.
  • de overgang naar een kwalitatievere wijk overeenkomstig de doelstellingen van het toekomstige Heyvaert PAD zal geleidelijk worden ingevoerd wanneer deze van kracht wordt volgens de deadlines van milieuvergunningen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.