haven brussel

Van Moer Logistics - Port of Brussels

Uitbreiding De raad van bestuur van de Haven van Brussel heeft de dienstenconcessie voor de uitbreiding en uitbating van de containerterminal gegund aan Van Moer Logistics voor een periode van 20 jaar. Door deze gunning wordt de bestaande containerterminal verdrievoudigd in capaciteit van 16.700 m2 naar 60.000 m2. De logistieke speler voorziet naast de terminalactiviteiten ook een bijkomend magazijn van 15.000 m2. Na afronding van de werkzaamheden zal Van Moer

Haven Brussel - Groene vlotten

De Haven van Brussel en Leefmilieu Brussel hebben op dinsdag 26 april de eerste begroeide vlotten in de voorhaven van Brussel aangelegd, in aanwezigheid van Brussels minister van Leefmilieu Alain Maron. Deze vlotten zijn vervaardigd door het Schotse bedrijf Biomatrix en gemonteerd door het bedrijf Ecocéan, dat gevestigd is in Montpellier (Hérault – Frankrijk). Een vijftiental kinderen van de school ‘Arc-en-ciel’ in Sint-Joost-ten-Node, die als winnaar uit de bus zijn gekomen bij de

haven Brussel

De raad van bestuur van de Haven van Brussel heeft op vrijdag 26 november beslist om de containerterminal in de voorhaven uit te breiden. Aan de huidige oppervlakte van 1,67 hectare zal 4,2 hectare worden toegevoegd door de containerterminal uit te breiden op de aangrenzende terreinen die eigendom zijn van de Haven van Brussel. De nieuwe terminal zal een totale oppervlakte van bijna zes hectare beslaan. Deze beslissing komt op

haven Brussel

Op vrijdag 26 oktober heeft de raad van bestuur van de Haven van Brussel beslist de gunningsprocedure van de concessie voor de uitbating van een roll-on/roll-off terminal stop te zetten. De terminal in de voorhaven van Brussel was bestemd voor voertuigentransport tussen Brussel en Antwerpen. In mei 2018 werd er een derde procedure opgestart; ondanks garanties van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor financiële ondersteuning als het/de ingediende project(en) in deze

haven Brussel

De raad van bestuur van de Haven van Brussel heeft vandaag beslist opnieuw een toewijzingsprocedure op te starten voor een concessie voor de exploitatie van een roll-on/roll-off terminal in de Brusselse voorhaven, bestemd voor het vervoer van voertuigen tussen Brussel en Antwerpen. Na zorgvuldige juridische analyse is gebleken dat de enige offerte die de Haven van Brussel naar aanleiding van de voorgaande procedure heeft ontvangen niet beantwoordde aan de voorschriften

De Haven van Brussel blijft langer open voor de scheepvaart

De vrachtschepen kunnen nu alle dagen van de week varen tussen 6 en 22 uur. De twee Brusselse sluizen (Sint-Jans-Molenbeek en Anderlecht) alsook de mobiele Godshuizenbrug zijn voortaan operationeel op basis van dit nieuw uurrooster daar waar de scheepvaart voorheen om 19.30 uur onderbroken werd. Voor de pleziervaart blijft echter de onderbreking gehandhaafd van 19.30 uur tot 6 uur. De uitbreiding van de openingsuren is een beslissing die genomen werd

Brusselse regering zegt ja tegen beheerscontract Haven van Brussel

Vrijdag keurde de Brusselse regering het nieuwe beheerscontract 2013-2018 van de Haven van Brussel goed. Vanuit het Brussels gewest zal hiervoor in die periode 15 miljoen euro per jaar voorzien worden. Binnen dit contract zal de haven een belangrijke transportfunctie krijgen in de distributie in Brussel. Zo start er een proef rond een duurzaam stedelijk distributieplatform, met hulp van de Europese Unie. Minister van Haven van Brussel Brigitte Grouwels: “Met

Tweede containerterminal voor Brusselse haven

Brussels minister Brigitte Grouwels (CD&V) maakte bekend dat de haven van Brussel een tweede containerterminal wil bouwen. De plannen zijn nog niet heel concreet, maar het is de bedoeling dat deze legislatuur nog een duidelijke invulling gegeven wordt aan het masterplan. De nieuwe terminal zou instaan voor distributie en goederenvervoer van Brussel naar Charleroi. De huidige containerterminal concentreert zich op bulktransport en ontlast de Brusselse wegen met zo’n 2000 vrachtwagens